Groepsindelingen nieuwe schooljaar

STEIN Schooljaar 2020 - 2021

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Yvonne & juf Agnes
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Ellis & juf Brigitte & juf Nicole & meester Luc
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Mart & juf Jolande
Groep 7       Juf Rinie & meester Luc *
Groep 8       Juf Daniëlle & meester Luc*
Onderwijsassistente       Beau de la Croix
Locatieleider       Karin Swenne
Intern Begeleider       Karin Swenne
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

*Meester Luc Vanmulken maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Hij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van meester Harvey Salden om aan het einde van het schooljaar 2019 / 2020 te stoppen met werken. Wij heten meester Luc van harte welkom op onze school en wensen hem veel leer- en werkplezier. Hij zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

*Het zwangerschapsverlof van juf Ellis (locatie Stein) wordt op maandag en dinsdag opgevangen door meester Luc


URMOND Schooljaar 2020 - 2021

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Eline 
Groep 1 / 2 B        Juf Annelies & juf Margo * & juf Nicole
Groep 3       Juf Maud & meester Mart
Groep 4       Juf Paulien & juf Marie José
Groep 5       Juf Audrey & juf Marie-José
Groep 6       Juf Marij & juf Trudi
Groep 7       Meester Roel & juf Nicole
Groep 8       Meester Sven
Onderwijsassistente       Cindy Claessen
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

*Juf Margo (locatie Urmond) zal haar werkzaamheden na de vakantie nog niet kunnen hervatten. Juf Nicole Senden zal haar vervangen totdat juf Margo hersteld is.

*Juf Nicole neemt ook de groep van meester Roel over op de dagen dat hij gebruik maakt van de regeling “geboorteverlof”.


Algemeen, locatie Stein & Urmond

  • Administratief medewerkster: Richi Jennen
  • Onderwijsassistentes: Beau de la Croix, Cindy Claessen
  • Conciërge: Lei Janssen
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Stein: Karin Swenne
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Urmond: Jean Tholen
  • Directeur: Maurice Schrijen

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

De gelden die beschikbaar komen vanuit het werkdrukakkoord worden o.a. ingezet om gedurende het hele schooljaar de inzet van een onderwijsassistente verder uit te breiden.


Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Algemene Informatie

OBS De Maaskei

Groepsindeling & Vakantierooster

Groepsindeling & Vakantierooster

Hier vindt u o.a.
- groepsindeling op de locaties Stein en Urmond
- algemene diensten
- vakantierooster
- vrije dagen overzicht

Lees meer

Schoolplan 2020-2021

Schoolplan 2020-2021

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2020-2021

Schoolgids 2020-2021

In onze schoolgids vindt u o.a.:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteunings
profiel

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.

Lees meer

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen van Steinerbos BV

Alles over procedures, veiligheid, hygiëne, toezicht, taken en verantwoordelijkheden voor zweminstructeurs en school.

Lees meer

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.