Groepsindelingen nieuwe schooljaar

Schooljaar 2019 - 2020

Groepsindeling / groepsbezetting Locatie Stein

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Yvonne & juf Agnes
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Ellis & juf Brigitte
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Mart & juf Jolande
Groep 7       Juf Rinie & meester Harvey
Groep 8       Juf Daniëlle & meester Jean*
Locatieleider       Karin Swenne
Intern Begeleider       Karin Swenne
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Daniëlle Houtvast maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van meester Jo Smeets om aan het einde van het schooljaar 2018 / 2019 te stoppen met werken. Wij heten Daniëlle van harte welkom op onze school en wensen haar veel leer- en werkplezier. Juf Daniëlle zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

*Meester Jean werkt gedurende dit schooljaar op de woensdag in groep 8 van onze locatie in Stein.


Groepsindeling / groepsbezetting Locatie Urmond

Groep 1 / 2 A       Juf Eline
Groep 1 / 2 B        Juf Annelies & juf Margo
Groep 3       Juf Maud & meester Mart*
Groep 4       Juf Paulien & juf Marie-José
Groep 5       Juf Audrey & juf Marie-José
Groep 6       Juf Marij & juf Trudi
Groep 7       Meester Roel
Groep 8       Meester Sven
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Maud van Sloun maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Zij is benoemd in de vacature die is ontstaan, vanwege de keuze van juf Carin Peters om aan het einde van het schooljaar 2018 / 2019 te stoppen met werken. Wij heten Maud van harte welkom op onze school en wensen haar veel leer- en werkplezier. Juf Maud zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

* Meester Mart werkt dit schooljaar twee dagen op onze locatie in Stein en 2 dagen in Urmond.


Algemeen, locatie Stein & Urmond

  • Administratief medewerkster, Richi Jennen
  • Onderwijsassistente Beau de la Croix
  • Conciërge, Lei Janssen
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Stein, Karin Swenne
  • Intern begeleider / locatieleider Maaskei Urmond, Jean Tholen
  • Directeur, Maurice Schrijen

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

De gelden die beschikbaar komen vanuit het werkdrukakkoord worden in het schooljaar 2019 / 2020 o.a. ingezet om gedurende het hele schooljaar de inzet van een onderwijsassistente verder uit te breiden.


Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

Algemene Informatie

OBS De Maaskei

Schoolplan 2019-2020

Schoolplan 2019-2020

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2019-2020

Schoolgids 2019-2020

In onze schoolgids vindt u o.a.:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteunings
profiel

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.

Lees meer

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen van Steinerbos BV

Alles over procedures, veiligheid, hygiëne, toezicht, taken en verantwoordelijkheden voor zweminstructeurs en school.

Lees meer

Voor het optimaal functioneren van onze website gebruiken wij cookies, die wij op uw computer plaatsen. Sommige cookies plaatsen we om de website goed te laten werken. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem het gebruik van onze website te analyseren.
Door op 'Akkoord’ te klikken gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Klikt u op 'Niet akkoord', dan worden deze cookies niet geplaatst, maar kunt u toch onze website gebruiken.
Meer informatie is beschikbaar in onze Cookie Policy en onze Privacy Policy.