Groepsindelingen nieuwe schooljaar

STEIN Schooljaar 2022 - 2023

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Marijke
Groep 1 / 2 B        Juf Ellis & juf Eline*
Groep 3       Juf Ans
Groep 4       Juf Jolande & juf Brigitte
Groep 5       Meester Ivo
Groep 6       Meester Luc
Groep 7       Juf Rinie & juf Debbie
Groep 8       Juf Daniëlle & Juf Debbie
         

*Juf Eline werkt al enige jaren op onze locatie in Urmond in groep 1/2. Het komende schooljaar is ze ook werkzaam op de locatie in Stein. Echter vanwege het feit dat juf Eline zwanger is, zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn. In de praktijk worden de werkzaamheden van juf Eline dan ook overgenomen door juf Ella en juf Amanda. Juf Amanda is inmiddels een bekend gezicht binnen de kleutergroepen. Juf Ella zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u voorstellen. Wij heten juf Ella van harte welkom op onze school en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen.


URMOND Schooljaar 2022 - 2023

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juf Eline & juf Margo
Groep 1 / 2 B        Juf Ieke
Groep 3       Juf Maud & meester Mart
Groep 4       Juf Paulien & juf Marij
Groep 5       Juf Angel & meester Mart
Groep 6       Juf Audrey
Groep 7       Meester Roel & juf Marij
Groep 8       Meester Sven & meester Roy
         

*Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is juf Eline zwanger. Hierdoor zal zij na de zomervakantie slechts beperkt aanwezig zijn. De werkzaamheden van juf Eline worden dan ook overgenomen door juf Ella. Zij zal zich binnenkort nader aan de kinderen en aan u voorstellen.
Meester Roel is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met locatie gebonden werkzaamheden. Meester Sven is 1 dag in de week vrij geroosterd om zich bezig te houden met ICT werkzaamheden (locatie Urmond & Stein).  


Algemeen, locatie Stein & Urmond


Managementassistente       Richi Jennen
Onderwijsassistenten       Beau de la Croix, Melissa Janssen, Amanda op den Camp, Cindy Waltmans, Amely Grouwels
Conciërge       Ed Austen
Intern begeleider /
locatieleider Maaskei Stein
      Karin Swenne
Intern begeleider Maaskei Urmond       Lianne Vinke
Aanspreekpunt locatie Urmond       Roel Dullens
Directeur       Maurice Schrijen

Juf Karin Swenne zal bij de start van het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden nog niet volledig kunnen hervatten. Zij zal, net als het afgelopen schooljaar, vervangen worden door juf Carlijn Broeren.

De bovenstaande groepsindeling en groepsbezetting zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school.
Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg en kwaliteitszorg. De gelden die beschikbaar komen vanuit o.a. het werkdrukakkoord en de NPO worden in het schooljaar 2022 / 2023 o.a. gedeeltelijk ingezet om gedurende het hele schooljaar de extra inzet van de onderwijsassistenten te continueren.

Het bestuursformatieplan, het formatieplan voor alle scholen van stichting Kindante, is goedgekeurd door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
De vertaling van dit plan naar OBS de Maaskei heeft onlangs ook de instemming gekregen van het College van Bestuur, het team en de medezeggenschapsraad (MR) van de school.

 

Algemene Informatie

OBS De Maaskei

Groepsindeling & Vakantierooster

Groepsindeling & Vakantierooster

Hier vindt u o.a.

  • groepsindeling op de locaties Stein en Urmond
  • algemene diensten
  • vakantierooster
  • vrije dagen overzicht

Lees meer

Schoolplan 2021-2023

Schoolplan 2021-2023

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2022-2023

Schoolgids 2022-2023

In onze schoolgids vindt u o.a.:

  • opzet en achtergrond van ons onderwijs
  • zorg en aandacht voor leerlingen
  • wederzijdse verwachtingen van ouders en school
  • praktische zaken
  • overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteunings
profiel

Het Schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de onderwijsondersteuning en de begeleiding die de school in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is gerealiseerd.

Lees meer

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen van Steinerbos BV

Alles over procedures, veiligheid, hygiëne, toezicht, taken en verantwoordelijkheden voor zweminstructeurs en school.

Lees meer

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.