OBS De Maaskei - team Stein & Urmond

locatie Urmond

locatie Urmond

Middenveld 1
6129 PR Urmond
(046) 433 49 68

School

School

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, dat past in deze tijd en een bijdrage levert aan duurzaamheid en perspectief op een goede toekomst.

School
locatie Stein

locatie Stein

Dieterenstraat 2
6171 JK Stein
(046) 433 2938

Ouders

Ouders

Alle informatie over medezeggenschapsraad, oudercommissie en andere zaken voor ouders..

Ouders

Kijk Snel Hier

Laatste Nieuwslees meer

Graag brengen wij het onderwerp verkeersveiligheid nogmaals onder uw aandacht. De afgelopen jaren zijn er mede dankzij de inspanningen van ouders, leerkrachten en directie een aantal acties gerealiseerd (denk hierbij o.a. aan het aanleggen van diverse zebrapaden) die ertoe hebben geleid dat de verkeersveiligheid rondom de school een positieve stimulans heeft gekregen.
Echter de belangrijkste bijdrage aan een verkeersveilige schoolomgeving dienen we zelf te leveren! Wij willen u als ouders / verzorgers vragen om hierin het goede voorbeeld te geven, o.a. als het gaat om het parkeren van uw auto op het moment dat u uw kinderen naar school brengt / of van school komt ophalen.

Wat betreft de locatie Stein; maak a.u.b. gebruik van de parkeerplaatsen bij de oude ingang van het Steinerbos (voormalige zwembad). Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat u gebruik maakt van de parkeervakken gelegen bij de ingang van de school (deze parkeerplaatsen zijn bestemd voor het personeel van onze school). De parkeerplaatsen bij de ingang van de school zijn bij het brengen / halen van kinderen onoverzichtelijk en kunnen tot gevaarlijke situaties leiden.

Daarnaast is het niet de bedoeling dat u uw auto parkeert op of in de nabijheid van het zebrapad aan de Dieterenstraat. Ook niet als u “alleen maar even uw kind ’s morgens afzet”.

In Urmond ontstaan er regelmatig onoverzichtelijke en dus gevaarlijke verkeerssituaties...

rondom de school omdat auto’s “half” op de stoep worden geparkeerd.

Kinderen en ouders worden hierdoor haast gedwongen om de straat op te lopen, dit willen we uiteraard niet! Parkeren op of in de nabijheid van het zebrapad is een onwenselijke actie en brengt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in gevaar. Parkeer uw auto daarom op een plek waar dit toegestaan en veilig is, of kom met de fiets / “benenwagen” richting school.

Ook onze leerlingen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid.
Wij brengen de afspraak m.b.t. het met de fiets naar school komen nog eens onder de aandacht.

"Als je met de fiets naar school komt, stap dan af op het moment dat je bij de schoolpoort komt en loop met je fiets aan de hand richting de fietsenrekken. Als de school uit is, loop je met de fiets aan de hand van het schoolplein af en stapt pas buiten de schoolpoort op je fiets”

Wij vertrouwen en rekenen op de medewerking van alle ouders / verzorgers en leerlingen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de (verkeers) veiligheid van alle kinderen. Dank voor de medewerking!

Tags: Urmond, Stein

Cookies
Voor het optimaal functioneren van deze website worden cookies op uw computer geplaatst. Daarbij worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Door op ‘Akkoord’ te klikken, accepteert u het plaatsen van cookies. Als u cookies weigert, kunt u de website gewoon blijven gebruiken maar dan werken de website of onderdelen daarvan mogelijk niet optimaal.