Protocol Schoolzwemmen

VAN STEINERBOS BV

logo Steinerbos

Doelstellingen van het schoolzwemmen
De gemeente, het zwembad en de school bieden de mogelijkheid tot schoolzwemmen, omdat ze zich bewust zijn van de gevaren van de moderne zwembaden. Ons zwembad stelt het werken aan de zwemveiligheid van de leerlingen voorop. De kinderen wordt een scala aan zwemactiviteiten aangeboden waar het bewegen en plezier voorop staan. Deze activiteiten bestaan o.a. uit zelfredzaamheid, zwemmend redden, verbeteren van de zwemslagen en veel spelvormen die er toe bijdragen om volop te bewegen en fit te blijven.

In het schooljaar 2017 - 2018 is er voor gekozen te zwemmen in blokken van 5 weken. Dat betekent dat de groepen 3 t/m 8 in cycli van 5 weken komen zwemmen. Zwembad Steinerbos zal de lessen zo goed mogelijk afstemmen op het niveau van de betreffende groep.

Lengte en frequentie van de lessen
Elke groep krijgt 5 lessen van 60 minuten aangeboden. Gedurende de schoolvakanties komen de lessen te vervallen. Er wordt gezwommen volgens het schema dat aan de scholen in juni 2017 is toegestuurd.

De gehanteerde niveaugroepen
Drie weken voor de eerste les van een nieuwe groep stuurt de school een lijst met namen en de diploma’s die de kinderen van die groep in hun bezit hebben. Daarnaast wordt aangegeven welke kinderen van de betreffende groep deelnemen aan zwemles. Aan de hand van deze gegevens zal zwembad Steinerbos de leerlingen indelen.

De maximale groepsgrootte
Er mogen maximaal 40 kinderen per groep deelnemen aan de zwemles. Indien er structureel meer dan 40 leerlingen zijn wordt dit minimaal drie weken voor de eerste zwemles door de school aangegeven. Overleg volgt.

Het aantal zweminstructeurs per groep
Per groep zijn er 2 lesgevers. Er is te allen tijde één bevoegde lesgever aanwezig.

De taken en verantwoordelijkheden die voor de zweminstructeurs gelden

 • Het op een methodisch en pedagogisch verantwoorde wijze omgaan met de oefenstof, aangepast aan het vaardigheidsniveau van de leerlingen.
 • Het indelen van leerlingen in groepen naar vaardigheidsniveau.
 • Het bieden van eerste hulp en opvang bij ongevallen.
 • Toezicht op naleving van de geldende regels in het zwembad.
 • Na afloop van elke zwemactiviteit, i.s.m. de leerkracht, controleren of alle leerlingen het bassin verlaten en via de douches naar het kleedlokaal gaan.

De afspraken en procedures met betrekking tot veiligheid, hygiëne en toezicht.
Het zwembad is verantwoordelijk voor:

 • Een deugdelijke bouw (conform wettelijke bepalingen).
 • Een deugdelijke zweminrichting (de baden).
 • Voorzieningen en hulpmiddelen die voldoen aan geldende normen en bepalingen ten aanzien van veiligheid en hygiëne.
 • De kwaliteit en veiligheid van het zwemonderricht.
 • De zwemonderwijzer(s)(essen) blijven tijdens de zwemlessen in de zwemzaal aanwezig.

De taken/ verantwoordelijkheden van de school zijn:

 • Aankomst: toezien op omkleden en douchen van de leerlingen. De leerkracht begeleidt de leerlingen, na het douchen, naar de banken bij het wedstrijdbad en laat ze gaan zitten. De zwemonderwijzer(es) komt hier de leerlingen halen.
 • Einde les: nadat de zwemonderwijzer(es) heeft aangegeven dat de les ten einde is komen de leerlingen uit het water en gaan, onder begeleiding van de leerkracht, via de douches naar de garderobe. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor het correct achterlaten van de omkleedruimtes.
 • De leerkracht dient te voorkomen dat leerlingen vanuit de kleedlokalen terug naar de zwemzaal gaan. Hij/zij stelt zich op in de garderobe tussen de kleedlokalen en de douches.
 • Direct toezicht houden tijdens zwemonderwijs en vrij zwemmen.
 • De leerkracht blijft gedurende de hele zwemles op de zwemzaal aanwezig.
 • Eindverantwoordelijk voor de kinderen (o.a. wel/ niet meedoen t.a.v. oefeningen).
 • Doorgeven van problemen: medische indicatie, andere bijzonderheden die noodzakelijk zijn voor de instructeur om te weten.

Algemeen

 • Kinderen met medische indicatie: astma, hartproblemen, epilepsie, motorische problemen e.d. moeten doorgegeven worden aan leerkracht / zwemonderwijzer(es).
 • Ouders zijn altijd welkom tijdens de zwemlessen. Zij kunnen plaats nemen in de multifunctionele ruimte.
 • Zijn er onduidelijkheden of vragen over een leerling kan men altijd terecht bij de leerkracht en de zwemonderwijzer(es).

Schoolgids 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

In onze schoolgids vindt u:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Vakanties & vrije dagen 2017-2018

speech lichtblauwVakanties en vrije dagen 2017/2018

In het onderstaande overzicht treft u de resterende vakanties aan voor het schooljaar 2017 / 2018 (bijgewerkt op 06.01.2018)

 • Carnavalsvakantie, 12 februari 2018 t/m 16 februari 2018
 • Tweede Paasdag, maandag 2 april 2018
 • Meivakantie, 23 april 2018 t/m 4 mei 2018
 • Hemelvaart, donderdag 10 mei 2018 + vrijdag 11 mei 2018
 • Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei 2018
 • Zomervakantie, 9 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

speech groenData studiedagen 2017 / 2018
Op de onderstaande data vinden er studiedagen plaats voor het team van onze school.
Gedurende deze dagen is er geen school voor de kinderen van groep 1 t/m 8 van beide locaties.

 • Woensdag 28 februari 2018
 • Woensdag 6 juni 2018
 • Donderdagmiddag 17 mei 2018

speech donkerblauwExtra vrije dagen groep 1 / 2 gedurende het schooljaar 2017-2018
Op onderstaande data hebben de leerlingen van groep 1 en 2 (van beide locaties) een extra vrije dag.

 • Vrijdag 26 januari 2018
 • Vrijdag 2 februari 2018
 • Vrijdag 30 maart 2018
 • Vrijdag 20 april 2018
 • Vrijdag 1 juni 2018
 • Vrijdag 15 juni 2018

Nieuws van OBS De Maaskei

Maaskei team 2017 18
Team OBS De Maaskei locaties Stein en Urmond |  klik voor vergroting | Ineke Penders onbreekt op de foto

Welkom op de website van OBS De Maaskei.

Hier vindt u algemene informatie over onze school. Specifieke informatie over onze locaties Urmond en Stein vindt u op hun pagina's (via het submenu of klik op de locatienaam in deze regel)

OBS De Maaskei is een openbare school met twee locaties: één vestiging van de Maaskei ligt in de wijk de Bramert, Middenveld 1 te Urmond.

Hier vervult de school een wijkfunctie. De leerlingen komen uit deze wijk en uit de aangrenzende wijken Urmond-Oost, Oud-Urmond en Berg aan de Maas.

De andere vestiging is gelegen aan de rand van het centrum van Stein, naast het Steinerbos, Dieterenstraat 2.

De leerlingen komen uit de wijken Oud-Stein, Nieuwdorp, Kerensheide, Stein-Centrum en uit de kernen Elsloo en Meers. Ook hier vervult de school een wijkfunctie.

Boeiend Onderwijs

BoeiendOnderwijs

(klik op de afbeelding voor vergroting)

Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’. Boeiend onderwijs is gebaseerd op vijf disciplines:

 1. gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen creëren? Wat doet ertoe?
 2. persoonlijk meesterschap: de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene
 3. systeemdenken: allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren hangen met elkaar samen en beïnvloeden elkaar
 4. mentale modellen: vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid; onze opvattingen en handelingspatronen
 5. teamleren: samen werken, samen leren van en met elkaar

Boeiend onderwijs is gericht op het behalen van optimale resultaten door middel van het creëren van onderwijsleersituaties van hoge kwaliteit. Om dit te realiseren is in elk geval innerlijke betrokkenheid nodig, zowel van de leraar als van de leerlingen. Bij boeiend onderwijs gaat het leren van leerkrachten en het leren van leerlingen hand in hand. Daarbij is een rijke leeromgeving onmisbaar.

Algemene Informatie

OBS De Maaskei

Schoolplan 2015-2019

Schoolplan 2015-2019

In het schoolplan is helder en kernachtig de planning en uitvoering van het beleid van OBS De Maaskei omschreven: het onderwijskundig beleid, pedagogisch beleid, het personeelsbeleid, de inrichting van de kwaliteitszorg, materiaal, huisvesting en relaties.

Lees meer

Schoolgids 2017-2018

Schoolgids 2017-2018

In onze schoolgids vindt u:
- opzet en achtergrond van ons onderwijs
- zorg en aandacht voor leerlingen
- wederzijdse verwachtingen van ouders en school
- praktische zaken
- overzicht van vrije dagen en de vakanties

Lees meer

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen

Protocol Schoolzwemmen van Steinerbos BV

Alles over procedures, veiligheid, hygiëne, toezicht, taken en verantwoordelijkheden voor zweminstructeurs en school.


Lees meer