Team locatie Urmond: schooljaar 2018 - 2019

Marij Bouts

Marij Bouts

OBS De Maaskei Urmond

Eline Dewaide

Eline Dewaide

OBS De Maaskei Urmond

Roel Dullens

Roel Dullens

OBS De Maaskei Urmond

Audrey Eijsvogels

Audrey Eijsvogels

OBS De Maaskei Urmond

Margo Gelissen

Margo Gelissen

OBS De Maaskei Urmond

Francy Janssen

Francy Janssen

OBS De Maaskei Urmond

Richi Jennen

Richi Jennen

OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Paulien Kalkhoven

Paulien Kalkhoven

OBS De Maaskei Urmond
Marie-José Lebon

Marie-José Lebon

OBS De Maaskei Urmond

Trudi Moody

Trudi Moody

OBS De Maaskei Urmond

Annelies Penders

Annelies Penders

OBS De Maaskei Urmond

Ineke Penders

Ineke Penders

OBS De Maaskei Urmond

Carin Peters

Carin Peters

OBS De Maaskei Urmond

Sven van Roij

Sven van Roij

OBS De Maaskei Urmond

Maurice Schrijen

Maurice Schrijen

Directeur OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Jean Tholen

Jean Tholen

Locatieleider/
Intern Begeleider
OBS De Maaskei Urmond

Groepsindeling Locatie Urmond

Schooljaar 2018 - 2019

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Annelies Penders en Eline Dewaide
Groep 1 / 2 B        Carin Peters en Margo Gelissen
Groep 3       Marie-José Lebon en Margo Gelissen
Groep 4       Paulien Kalkhoven en Trudi Moody
Groep 5       Audrey Eijsvogels en Francy Janssen *
Groep 6       Marij Bouts en Trudi Moody
Groep 7       Roel Dullens
Groep 8       Sven van Roij
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

* Helaas zal Juffrouw Ineke Penders in het nieuwe schooljaar haar werkzaamheden niet kunnen hervatten. Juffrouw Francy Janssen zal als vervangster voor juf Ineke starten in groep 5 samen met juf Audrey. 

Route Locatie Urmond