Nieuws van De Maaskei Urmond

Maaskei Urmond team2017 18 1500x1000
Ineke Penders ontbreekt op bovenstaande foto | klik voor vergroting

Welkom op de pagina van De Maaskei locatie Urmond.

Als er specifiek nieuws is aangaande onze school in Urmond kunt u dat hier lezen.

Onderaan deze pagina vindt u ook de groepsindeling en een overzicht van de leerkrachten.

Maaskei welkom aaron burden 60068

Peuterspeelzaal ’t Keitje & Peuterspeelzaal Peuterland

Peutercentrum ‘t Keitje is gehuisvest in OBS de Maaskei in Stein. Een ideale keuze voor uw kind als een ouder broertje of zusje ook al op deze basisschool zit en ook fijn voor uw peuter als hij of zij, straks op 4-jarige leeftijd, doorstroomt naar deze basisschool.
Maar dat hoeft niet. U bent geheel vrij in het kiezen van een basisschool.

Gezellig en leerzaam
De pedagogisch medewerkers van ’t Keitje zijn zeer ervaren en zorgen ervoor dat het elke keer weer heel gezellig is. Er wordt gewerkt met thema’s. Dat maakt een ochtend bij 't Keitje afwisselend en het leert de peuters om creatief bezig te zijn, met elke keer weer andere materialen.
Uiteraard wordt er ook elke keer vrij gespeeld, wordt er samen gegeten, worden er liedjes gezongen en wordt er heerlijk buiten gespeeld .

Kringactiviteit
Een vast onderdeel van elke ochtend is de kringactiviteit; de peuters gaan samen in een kring gaan zitten en spelen het voorbeeldspel. Met dit spel worden de peuters geprikkeld om nieuwe woorden te leren en te begrijpen.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang 't Keitje - Stein
Dieterenstraat 2
6171 JK Stein

Telefoon 046 - 435 20 10

Openingstijden
maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier 

Maaskei peuterspeelzaal 580x325

Peutercentrum Peuterland is vanaf schooljaar 2015-2016 gehuisvest in basisschool De Maaskei.
De ingang is dezelfde als de onderbouw. Het is een prachtige ruimte, gesitueerd in de onderbouw. Het lokaal gaan we delen met de buitenschoolse opvang van Kidts. Hierdoor ontstaat er naast de samenwerking met school ook een mooie samenwerking met Kidts. De ruimte wordt zo ingedeeld dat er voor alle kinderen een uitdagende spelomgeving ontstaat.

Vertrouwd
Bij Peuterland zijn elke ochtend dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit geeft uw peuter een vertrouwd gevoel. Met name de eerste weken is het bezoek aan de peuteropvang voor een 2-jarige immers elke keer weer spannend en enerverend. Maar misschien is troosten helemaal niet nodig en voelt uw peuter zich al snel helemaal blij bij Peuterland.

Elke keer weer anders
Niet elke ochtend verloopt hetzelfde bij Peuterland. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt vooral ook heerlijk buiten gespeeld op de uitdagende speelplaats.

Kringactiviteit
De ochtend wordt afgesloten met een kringactiviteit En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taal˗ en rekenvaardigheden gestimuleerd. Een mooie en rustige manier om een enerverende ochtend af te sluiten.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Peuterland - Urmond
Middenveld 1
6129 PR Urmond

Telefoon 046 - 435 08 40

Openingstijden
Maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier

 

Groepsindeling/ bezetting schooljaar 2017/2018

De groepsindeling en groepsbezetting voor de locaties Stein (klik hier) en Urmond (klik hier) zorgt ervoor dat de formatieve ruimte op een dusdanige manier wordt ingezet, dat deze ten goede komt aan alle kinderen van onze school. Ook dit schooljaar is er tijd en ruimte gecreëerd om te blijven werken aan de schoolontwikkeling rondom leerlingenzorg (extra ondersteuning in de groepen) en kwaliteitszorg.

Praktische informatie omtrent het “reilen en zeilen” in de groepen ontvangt u tijdens de ouderinformatieavonden die aan het begin van het nieuwe schooljaar zullen plaatsvinden. De data + tijdstippen ontvangt u voor de zomervakantie!

Meester Ivo Stijnen maakt met ingang van het nieuwe schooljaar deel uit van ons schoolteam. Wij heten Ivo van harte welkom op onze school en wensen hem bij voorbaat veel leer- en werkplezier. Meester Ivo zal zich binnenkort nader aan u voorstellen.

pasfoto InekePenders Maaskei SteinJuffrouw Ineke Penders maakt met ingang van schooljaar 2017/2018 de overstap van De Maaskei Stein naar onze locatie Urmond.

Tot slot kunnen wij u mededelen dat dhr. Lei Janssen m.i.v. het schooljaar 2017 / 2018 zal starten als conciërge op onze school, taakomvang 20 uur.

 Wij wensen allen veel succes!

Verkeer rond onze school in Urmond

In Urmond ontstaan er regelmatig onoverzichtelijke en dus gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school omdat auto’s “half” op de stoep worden geparkeerd.

Kinderen en ouders worden hierdoor haast gedwongen om de straat op te lopen, dit willen we uiteraard niet! Parkeren op of in de nabijheid van het zebrapad is een onwenselijke actie en brengt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in gevaar. Parkeer uw auto daarom op een plek waar dit toegestaan en veilig is, of kom met de fiets / “benenwagen” richting school.

Ook onze leerlingen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid. Wij brengen de afspraak met betrekking tot het met de fiets naar school komen nog eens onder de aandacht:

"Als je met de fiets naar school komt, stap dan af op het moment dat je bij de schoolpoort komt en loop met je fiets aan de hand richting de fietsenrekken. Als de school uit is, loop je met de fiets aan de hand van het schoolplein af en stapt pas buiten de schoolpoort op je fiets”

Wij vertrouwen en rekenen op de medewerking van alle ouders / verzorgers en leerlingen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de (verkeers) veiligheid van alle kinderen. Dank voor de medewerking!

Team locatie Urmond: schooljaar 2017 - 2018

Marij Bouts

Marij Bouts

OBS De Maaskei Urmond

Eline Dewaide

Eline Dewaide

OBS De Maaskei Urmond

Roel Dullens

Roel Dullens

OBS De Maaskei Urmond

Audrey Eijsvogels

Audrey Eijsvogels

OBS De Maaskei Urmond

Margo Gelissen

Margo Gelissen

OBS De Maaskei Urmond

Richi Jennen

Richi Jennen

OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Paulien Kalkhoven

Paulien Kalkhoven

OBS De Maaskei Urmond
Marie-José Lebon

Marie-José Lebon

OBS De Maaskei Urmond

Trudi Moody

Trudi Moody

OBS De Maaskei Urmond

Annelies Penders

Annelies Penders

OBS De Maaskei Urmond

Ineke Penders

Ineke Penders

OBS De Maaskei Urmond

Carin Peters

Carin Peters

OBS De Maaskei Urmond

Frank Ramakers

Frank Ramakers

OBS De Maaskei Urmond
Sven van Roij

Sven van Roij

OBS De Maaskei Urmond

Maurice Schrijen

Maurice Schrijen

Directeur OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Jean Tholen

Jean Tholen

Locatieleider/
Intern Begeleider
OBS De Maaskei Urmond

Groepsindeling Locatie Urmond

Schooljaar 2017 - 2018

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juffrouw Margo & juffrouw Annelies
Groep 1 / 2 B        Juffrouw Carin & juffrouw Ineke & juffrouw Eline
Groep 3       Juffrouw Marie-José & juffrouw Ineke & juffrouw Eline
Groep 4       Juffrouw Paulien & juffrouw Trudi
Groep 5       Juffrouw Audrey & meester Frank
Groep 6       Juffrouw Marij & juffrouw Trudi
Groep 7       Meester Roel & meester Jean
Groep 8       Meester Sven
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Route Locatie Urmond