Mieke Drenthen gedecoreerd!

Onze vrijwilligster Mieke Drenthen heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen!
Van harte gefeliciteerd namens ons allemaal.

Trek aan de bel

Op woensdag 21 maart stegen de decibellen in Urmond, de kinderen van de locatie Urmond deden mee aan de actie van het Liliane Fonds: TREK AAN DE BEL.
Alle kinderen en leerkrachten hebben hun beste beentje voor gezet om zoveel mogelijk lawaai te maken.
Het Liliane Fonds wil graag aandacht voor arme kinderen met een handicap die niet naar school kunnen. Ze proberen samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns Amerika om deze kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen.
Kinderen voor kinderen. (klik op onderstaande collage voor vergroting)

Maaskei Urmond Trek aan de bel 21.03.2018

Verkeer rond onze school in Urmond

In Urmond ontstaan er regelmatig onoverzichtelijke en dus gevaarlijke verkeerssituaties rondom de school omdat auto’s “half” op de stoep worden geparkeerd.

Kinderen en ouders worden hierdoor haast gedwongen om de straat op te lopen, dit willen we uiteraard niet! Parkeren op of in de nabijheid van het zebrapad is een onwenselijke actie en brengt de verkeersveiligheid van alle verkeersdeelnemers in gevaar. Parkeer uw auto daarom op een plek waar dit toegestaan en veilig is, of kom met de fiets / “benenwagen” richting school.

Ook onze leerlingen hebben een eigen rol en verantwoordelijkheid als het gaat om verkeersveiligheid. Wij brengen de afspraak met betrekking tot het met de fiets naar school komen nog eens onder de aandacht:

"Als je met de fiets naar school komt, stap dan af op het moment dat je bij de schoolpoort komt en loop met je fiets aan de hand richting de fietsenrekken. Als de school uit is, loop je met de fiets aan de hand van het schoolplein af en stapt pas buiten de schoolpoort op je fiets”

Wij vertrouwen en rekenen op de medewerking van alle ouders / verzorgers en leerlingen. We zijn immers samen verantwoordelijk voor de (verkeers) veiligheid van alle kinderen. Dank voor de medewerking!

Nieuws van De Maaskei Urmond

Maaskei Urmond team2017 18 1500x1000
Ineke Penders ontbreekt op bovenstaande foto | klik voor vergroting

Welkom op de pagina van De Maaskei locatie Urmond.

Als er specifiek nieuws is aangaande onze school in Urmond kunt u dat hier lezen.

Onderaan deze pagina vindt u ook de groepsindeling en een overzicht van de leerkrachten.

Maaskei welkom aaron burden 60068

Peuterspeelzaal Peuterland

Maaskei peuterspeelzaal 580x325

Peutercentrum Peuterland is vanaf schooljaar 2015-2016 gehuisvest in basisschool De Maaskei.
De ingang is dezelfde als de onderbouw. Het is een prachtige ruimte, gesitueerd in de onderbouw. Het lokaal gaan we delen met de buitenschoolse opvang van Kidts. Hierdoor ontstaat er naast de samenwerking met school ook een mooie samenwerking met Kidts. De ruimte wordt zo ingedeeld dat er voor alle kinderen een uitdagende spelomgeving ontstaat.

Vertrouwd
Bij Peuterland zijn elke ochtend dezelfde pedagogisch medewerkers aanwezig. Dit geeft uw peuter een vertrouwd gevoel. Met name de eerste weken is het bezoek aan de peuteropvang voor een 2-jarige immers elke keer weer spannend en enerverend. Maar misschien is troosten helemaal niet nodig en voelt uw peuter zich al snel helemaal blij bij Peuterland.

Elke keer weer anders
Niet elke ochtend verloopt hetzelfde bij Peuterland. Wel bieden de pedagogisch medewerkers vaste, terugkerende onderdelen en verloopt elke ochtend in grote lijnen als volgt. Er wordt vrij gespeeld, samen gegeten, er worden liedjes gezongen, geknutseld en er wordt vooral ook heerlijk buiten gespeeld op de uitdagende speelplaats.

Kringactiviteit
De ochtend wordt afgesloten met een kringactiviteit En wordt er gezongen, verteld en geluisterd. Op een speelse manier worden taal˗ en rekenvaardigheden gestimuleerd. Een mooie en rustige manier om een enerverende ochtend af te sluiten.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang
Peuterland - Urmond
Middenveld 1
6129 PR Urmond

Telefoon 046 - 435 08 40

Openingstijden
Maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier

 

Team locatie Urmond: schooljaar 2017 - 2018

Marij Bouts

Marij Bouts

OBS De Maaskei Urmond

Eline Dewaide

Eline Dewaide

OBS De Maaskei Urmond

Roel Dullens

Roel Dullens

OBS De Maaskei Urmond

Audrey Eijsvogels

Audrey Eijsvogels

OBS De Maaskei Urmond

Margo Gelissen

Margo Gelissen

OBS De Maaskei Urmond

Richi Jennen

Richi Jennen

OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Paulien Kalkhoven

Paulien Kalkhoven

OBS De Maaskei Urmond
Marie-José Lebon

Marie-José Lebon

OBS De Maaskei Urmond

Trudi Moody

Trudi Moody

OBS De Maaskei Urmond

Annelies Penders

Annelies Penders

OBS De Maaskei Urmond

Ineke Penders

Ineke Penders

OBS De Maaskei Urmond

Carin Peters

Carin Peters

OBS De Maaskei Urmond

Frank Ramakers

Frank Ramakers

OBS De Maaskei Urmond
Sven van Roij

Sven van Roij

OBS De Maaskei Urmond

Maurice Schrijen

Maurice Schrijen

Directeur OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Jean Tholen

Jean Tholen

Locatieleider/
Intern Begeleider
OBS De Maaskei Urmond

Groepsindeling Locatie Urmond

Schooljaar 2017 - 2018

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juffrouw Margo & juffrouw Annelies
Groep 1 / 2 B        Juffrouw Carin & juffrouw Ineke & juffrouw Eline
Groep 3       Juffrouw Marie-José & juffrouw Ineke & juffrouw Eline
Groep 4       Juffrouw Paulien & juffrouw Trudi
Groep 5       Juffrouw Audrey & meester Frank
Groep 6       Juffrouw Marij & juffrouw Trudi
Groep 7       Meester Roel & meester Jean
Groep 8       Meester Sven
Locatieleider       Jean Tholen
Intern Begeleider       Jean Tholen
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Route Locatie Urmond