Nieuws van De Maaskei Stein

Maaskei Stein team2017 18 1500x1000

Welkom op de pagina van De Maaskei locatie Stein.

Als er specifiek nieuws is aangaande onze school in Stein kunt u dat hier lezen.

Onderaan deze pagina vindt u ook de groepsindeling en een overzicht van de leerkrachten.

Maaskei welkom aaron burden 60068

Peuterspeelzaal ’t Keitje

Peutercentrum ‘t Keitje is gehuisvest in OBS de Maaskei in Stein. Een ideale keuze voor uw kind als een ouder broertje of zusje ook al op deze basisschool zit en ook fijn voor uw peuter als hij of zij, straks op 4-jarige leeftijd, doorstroomt naar deze basisschool.
Maar dat hoeft niet. U bent geheel vrij in het kiezen van een basisschool.

Gezellig en leerzaam
De pedagogisch medewerkers van ’t Keitje zijn zeer ervaren en zorgen ervoor dat het elke keer weer heel gezellig is. Er wordt gewerkt met thema’s. Dat maakt een ochtend bij 't Keitje afwisselend en het leert de peuters om creatief bezig te zijn, met elke keer weer andere materialen.
Uiteraard wordt er ook elke keer vrij gespeeld, wordt er samen gegeten, worden er liedjes gezongen en wordt er heerlijk buiten gespeeld .

Kringactiviteit
Een vast onderdeel van elke ochtend is de kringactiviteit; de peuters gaan samen in een kring gaan zitten en spelen het voorbeeldspel. Met dit spel worden de peuters geprikkeld om nieuwe woorden te leren en te begrijpen.

Peuterspeelzaal & Peuteropvang 't Keitje - Stein
Dieterenstraat 2
6171 JK Stein

Telefoon 046 - 435 20 10

Openingstijden
maandag- t/m vrijdagochtend van 8.30 - 11.30 uur

VVE Speelplezier 

Maaskei peuterspeelzaal 580x325

 

 

Creamiddag in Stein

Op 8 maart j.l. werd een creamiddag georganiseerd op onze locatie Stein.
In elke groep werd er gewerkt aan verschillende onderwerpen op een creatieve wijze. De resultaten ziet u op onderstaande collage. Klik voor vergroting.

Maaskei Stein CreaDag 08.03.2018

Boeiend Onderwijs in Stein

Maaskei Stein 11.2016c

De kinderen op onze locatie Stein zijn ook met Boeiend Onderwijs aan de slag gegaan.

Samen met de leerkrachten hebben zij er weer een boeiende middag van gemaakt.

Maaskei Stein 11.2016b

Team locatie Stein: schooljaar 2017 - 2018

Brigitte Coenen

Brigitte Coenen

OBS De Maaskei Stein

Mart Cremers

Mart Cremers

OBS De Maaskei Stein

Yvonne Dohmen

Yvonne Dohmen

OBS De Maaskei Stein

Ans Hendrix

Ans Hendrix

OBS De Maaskei Stein

Agnes Janssen

Agnes Janssen

Vertrouwenspersoon
OBS De Maaskei Stein
Richi Jennen

Richi Jennen

OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Jolande Kentgens

Jolande Kentgens

OBS De Maaskei Stein

Marlies Meijer

Marlies Meijer

OBS De Maaskei Stein

Harvey Salden

Harvey Salden

OBS De Maaskei Stein

Rinie Schobben

Rinie Schobben

OBS De Maaskei Stein

Maurice Schrijen

Maurice Schrijen

Directeur OBS De Maaskei
Urmond en Stein
Jo Smeets

Jo Smeets

OBS De Maaskei Stein

Marijke Steffanie

Marijke Steffanie

OBS De Maaskei Stein

Ivo Stijnen

Ivo Stijnen

OBS De Maaskei Stein

Karin Swenne

Karin Swenne

Locatieleider/Intern Begeleider
OBS De Maaskei Stein

Groepsindeling Locatie Stein

Schooljaar 2017 - 2018

Groepsindeling / groepsbezetting 

Groep 1 / 2 A       Juffrouw Marijke *
Groep 1 / 2 B        Juffrouw Agnes & juffrouw Yvonne
Groep 3       Juffrouw Ans & meester Mart
Groep 4       Juffrouw Marlies & juffrouw Brigitte
Groep 5       Meester Mart & meester Harvey
Groep 6       Juffrouw Rinie & juffrouw Jolande
Groep 7       Meester Ivo
Groep 8       Meester Jo
Locatieleider       Karin Swenne
Intern Begeleider       Karin Swenne
Administratie       Richi Jennen
Directeur       Maurice Schrijen

Route Locatie Stein