Boeiend Onderwijs: Raar Maar Waar

Donderdag 15 oktober 2015 vond op De Maaskei Urmond de eerste Boeiend Onderwijs-middag van dit schooljaar plaats. Het thema was ‘Raar maar waar’ (wetenschap / techniek / proefjes / ontdekken) gerelateerd aan de Kinderboekenweek. Zowel in de OB als in de BB werden de kinderen verdeeld en gingen we in elk klaslokaal samen met allerlei leuke activiteiten aan de slag, groepsdoorbrekend dus.

We hadden er deze keer voor gekozen om de jongste kleuters (groep 1) deze middag bij elkaar in één groep te plaatsen en niet onder te verdelen in de andere groepjes (OB, groep 2 t/m 4 en BB, groep 5 t/m 8). Dit was voor hen al spannend genoeg (een andere groep / lokaal, andere kinderen enz.) en daarnaast konden we de inhouden voor de overige groepen iets beter afstemmen op leeftijd, belevingswereld, nivo en de bekendheid met Coöperatieve Werkvormen.

De kleuters van groep 1 gingen bij juf Carin aan de slag rondom het thema Robot. Eerst een liedje en daarna met werkjes, o.a. robotjes kleien, robotmaskers maken, een robot-puzzeltje uitknippen en opplakken of een robot inkleuren. Een robotmemory was er ook. De jongste kleuters sloten de middag af met een robotdansje.

In de andere kleutergroep heeft juf Anne met de kinderen voornamelijk ontdekkingen gedaan met water;

zo werden er glazen flesjes gevuld met water, steeds een andere hoeveelheid en vervolgens met een vork ertegen getikt om het geluid te horen. De kinderen ontdekten dat er verschillende tonen ontstonden, hoge en lage. Sommige kinderen probeerden zelfs een oplopende reeks ofwel een toonladder van laag naar hoog te maken door de flesjes in de juiste volgorde achter elkaar te zetten.

Ook werd bekeken wat er gebeurde als er een stukje crepepapier aan wat water werd toegevoegd; er ontstonden prachtige kleurtjes in de flesjes!

In het lokaal van groep 3 heeft juf Marie-José met een groep fluitjes gemaakt van rietjes , een kleurensudoko gespeeld en een hexaflexagon gevouwen. Dat bleek nog best moeilijk.

kinderboekenweek 2015 b

In groep 4 hebben de kinderen proefjes met kleuren mengen gedaan. De kinderen van groep 1 t/m 4 hebben ontdekt dat blauw en geel , groen wordt middels het boek: “blauwtje en geeltje”. Ze hebben met behulp van het Ven diagram (één van de zgn. Vormgevers binnen Boeiend Onderwijs) met kleurpotloden de kleuren rood en geel gemengd en zo oranje gemaakt. Met verf hebben ze de primaire kleuren gemengd zodat er secundaire kleuren ontstonden.
In groep 5 gingen de kinderen onder begeleiding van juf Audrey van start met diverse beweringen, waarover in groepjes van 3 of 4 leerlingen moesten worden nagedacht of ze waar of niet waar zijn.
Dit leverde de nodige discussies op, mooi om te zien hoe sommigen een bepaalde stelling al heel knap konden onderbouwen of juist weerleggen!
Vervolgens werd er in een werkboekje over de Nederlandse beeldtovenaar M. C. Escher gewerkt en gekeken naar enkele van zijn kunstwerken, waarna we zelf aan de slag zijn gegaan. We hebben geprobeerd zelf een optische illusie te tekenen door bijvoorbeeld je hand of een ander figuur midden op het papier te tekenen en met de liniaal lijnen te trekken. Tot slot was er nog de mogelijkheid om het “raar maar waar” kwartet te spelen. De middag was veel te snel om!

Ook in groep 6 ging de tijd veel te vlot om het roulatiesysteem dat juf Trudi had uitgezet helemaal te doorlopen.. toch heeft elk groepje verschillende proefjes / ontdekkingen kunnen doen.
Er waren proefjes met water en olie, proefjes met eieren (rauw en gekookt), je eigen ademkracht, een spooktulp, zwarte vierkanten, olie met water mengen en voorwerpen laten zinken en drijven.
En niet te vergeten; het was immers Kinderboekenweek, zelf een naamgedicht schrijven.

Bij juf Monique ( lokaal groep 7/8) werden er tijdens de BO-middag ook allerlei proefjes gedaan.
De kinderen hebben het volgende ontdekt:

  • Je kunt een kaarsje uitblazen als deze achter een fles staat. Lucht gaat er namelijk omheen.
  • Je kunt van een rietje en een satéprikker een watersproeier maken (en die spettert je flink nat!)
  • De lucht drukt ongeveer 1 kilo per vierkante centimeter!
  • Olie is lichter dan water.
  • Door de lucht in je smurfensnotzakje wordt het afwasmiddel lekker zacht.

Deze ontdekkingen hebben de verschillende groepjes aan elkaar gepresenteerd, zodat ze samen lekker veel geleerd hebben! Daarna heeft de juf het prentenboek van de KBW laten zien en aan de hand daarvan de Gouden Griffels en Penselen besproken. Om een Gouden Penseel te winnen, heb je het beste geïllustreerde boek gemaakt. De kinderen zijn tijdens het laatste gedeelte van de middag aan de slag gegaan om hun eigen prent te maken en wat zijn het mooie resultaten geworden!
Zeker een gouden penseel waard!

We sloten de BO-middag gezamenlijk af, de OB bij elkaar in de gymzaal en de BB in de aula. Jammer genoeg liet het weer het niet toe om met alle groepen buiten op het plein af te sluiten, vandaar deze aanpassing / opsplitsing in 2 groepen. De pret bij de kinderen was er niet minder om... zowel in de gymzaal als ook in de aula werd er een prachtige ‘boekenwave’ gedaan en samen nog gedanst op het themaliedje ‘Raar maar waar’. We kunnen met z’n allen weer terugkijken op een geslaagde boeiende middag! Binnenkort (nog voor de kerstvakantie, precieze datum volgt nog) zal de volgende BO-middag plaatsvinden.

Tags: School, Ouders, Leerlingen